Eigen haard is goud waard

Zoals het klokje thuis tikt , tikt het nergens

 

Heeft u zorg nodig ?  

Zorg zoals zorg bedoeld is 

Zorg zoals u die wenselijk acht

Persoonlijk  en menselijk

Zelf de regie bepalen

Dat er naar u geluisterd wordt 

 

Mijn  belangrijkste voorwaarden van een optimale thuis (zorg) situatie , is het creëren van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven voor de ouder wordende  cliënt 

 

Aan de ouder wordende mens moet de mogelijkheid  worden geboden,  de laatste tijd die hem/haar nog overblijft , zo te leven zoals hij/zij het graag wenst 

 

Bij Thuiszorg  ZusterSuus  is alles mogelijk  

 

 

 

 

 

 

 

UW LEVEN IS MIJN ZORG